Zabudowa chłodnicza


Do transportu produktów, które należy przewozić w kontrolowanej temperaturze, takich jak kwiaty, warzywa czy lody, przeznaczone są pojazdy z zabudową izotermiczną lub chłodniczą. Podłoga, ściany i dach samochodu chłodni są wypełnione materiałem izolacyjnym, przeważnie poliuretanem. Prawie wszystkie izolowane termicznie naczepy i ciężarówki wyposażone są w agregat chłodniczy, zapewniający nadmuch zimnego powietrza do przestrzeni ładunkowej. Są to zabudowy chłodnicze lub samochody chłodnie. Wbrew temu, co sugeruje jego nazwa, agregat ten może również służyć do ogrzewania. Większość agregatorów chłodniczych w zabudowach chłodniczych posiada zakres temperatur od -20°C do +20°C. Zabudowy izolowane termicznie to z reguły zabudowy typu furgon (sztywne ściany) z dwuskrzydłowymi drzwiami. Samochody chłodnie mogą mieć również zabudowę kurtynową, z przesuwnymi opończami bocznymi. Nie są one jednak objęte klasyfikacją homologacyjną pojazdów do transportu produktów, które należy przewozić w temperaturze poniżej zera.

Opracowano obowiązujące w Europie przepisy określające wymagania, jakie powinien spełniać pojazd transportowy do przewozu szybko psujących się artykułów (głównie żywnościowych). Kontrole zgodności takich pojazdów chłodni przeprowadzane są przez ośrodki badawcze posiadające specjalnie uprawnienia. Przepisy te zostały opracowane przez ATP Europe. Dlatego też mówimy o świadectwie ATP.

Wyróżnia się trzy kategorie oznakowania ATP.

FRA: Zabudowa chłodnicza wyposażona w urządzenie chłodnicze pozwalające w średniej temperaturze zewnętrznej +30˚C wybierać i utrzymywać stałą temperaturę w zakresie od +12˚C do 0˚C.

FRB: Zabudowa chłodnicza wyposażona w urządzenie chłodnicze pozwalające w średniej temperaturze zewnętrznej +30˚C wybierać i utrzymywać stałą temperaturę w zakresie od +12˚C do -10˚C.

FRC: Zabudowa chłodnicza wyposażona w urządzenie chłodnicze pozwalające w średniej temperaturze zewnętrznej +30˚C wybierać i utrzymywać stałą temperaturę w zakresie od +12˚C do -20˚C.

Większość samochodów chłodni należy do kategorii FRC. Dlatego też w opisach pojazdów chłodniczych często występuje określenie ATP-FRC. W przypadku oznakowania FRC należy zwracać uwagę na termin ważności. Dla przykładu FRC 6-2011 oznacza, że świadectwo ATP ważne jest do końca czerwca 2011 roku.

 

 


 
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn