Walking Floor


Moving-floor (układ ruchomej podłogi) to przemyślny mechanizm podłogowy zbudowany z listew, umożliwiający przemieszczanie ładunku w przestrzeni ładunkowej do przodu lub do tyłu. Układ moving floor podzielony jest na zestawy trzech wąskich listew podłogowych, przy czym wszystkie co trzecie listwy są ze sobą wzajemnie powiązane i mogą być odrębnie przesuwane tam i z powrotem. Napęd hydrauliczny umożliwia przemieszczanie listew układu walking floor na niewielkie odległości, do przodu lub do tyłu. Gdy wszystkie listwy jednocześnie się przesuną, ładunek zostanie przemieszczony w kierunku ich ruchu. Cofanie listew bez przemieszczania ładunku dokonywane jest poprzez cofanie za jednym razem tylko jednego zestawu listew. W ten sposób każdorazowo cofana jest tylko jedna trzecia listew, dzięki czemu ładunek nadal stoi na pozostałych dwóch trzecich listew.

Proces działania moving floor przebiega w następujący sposób:

Stap 1: Pierwsza grupa listew (czyli wszystkie pierwsze listwy z zestawów 3 listew) są cofane. (Ładunek się nie przemieszcza.)
Stap 2: Druga grupa listew (czyli wszystkie drugie listwy z zestawów 3 listew) są cofane. (Ładunek się nie przemieszcza.)
Stap 3: Trzecia grupa listew (czyli wszystkie trzecie listwy z zestawów 3 listew) są cofane. (Ładunek się nie przemieszcza.)
Stap 4: Wszystkie listwy zostają jednocześnie przesunięte. Ładunek przemieszcza się w kierunku strony, z której dokonywany jest rozładunek i lub załadunek.

 

 


 
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn