Vans: Zastrzeżenia prawne


Wykluczenie odpowiedzialności
Kleyn Trucks nie odpowiada i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść niniejszej witryny internetowej. Z treści niniejszej witryny nie można wywodzić żadnych praw. Kleyn Group BV nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani pośrednie, jakkolwiek zwane, powstałe w wyniku wykorzystywania informacji, które są lub były dostępne w witrynie internetowej Kleyn Group BV.

Ceny

* Zastrzega się możliwość zmian cen prezentowanych pojazdów.
* Zastrzega się możliwość zmiany kursów wymiany walut.
* Wszystkie podane ceny są cenami loco fabryka, bez VAT.

Copyright
Tekst, logo, piktogramy i wzornictwo są zastrzeżone prawami autorskimi i obwarowane innymi prawnymi środkami ochrony własności intelektualnej firmy Kleyn Group BV. Kopiowanie niniejszej witryny w części lub w całości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Kleyn Group BV jest niedozwolone.

Znaki handlowe

Słowne i graficzne znaki handlowe Kleyn Group BV są zarejestrowanymi znakami handlowymi. Kopiowanie niniejszej witryny w części lub w całości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Kleyn Group BV jest niedozwolone.

Siedziba statutowa i numery VAT
Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kleyn Group BV są wpisane do rejestru Izby Handlowej. Na naszej stronie kontaktowej znajdą Państwo numer wpisu do rejestru i numer VAT każdej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunki Sprzedaży i Dostaw
Do wszystkich naszych ofert mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

 
Kim jesteśmy


 
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn